| VÝROBNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

O SPOLEČNOSTI

O SPOLEČNOSTI O SPOLEČNOSTI

Společnost AHM s.r.o. vznikla v roce 2015 a splňuje v požadovaném rozsahu certifikační kritéria ČSN EN ISO 9001:2016.

Společnost získala a nadále udržuje Osvědčení o shodě řízení výroby a Certifikáty systému řízení výroby pro jednotlivé výrobky, které jsou uvedeny na trhu.

Zabýváme se především výrobou a prodejem asfaltových směsí. Pokládku asfaltových směsí provádí vlastník společnosti AHM s.r.o. a to MADOS MT s.r.o. s podporou společnosti SaM Litomyšl a.s.

Politika společnosti (PDF)

SÍDLO SPOLEČNOSTI

AHM s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Lupenice

zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 34 886.

PROVOZOVNA

Obalovna Třebovice
Třebovice 279
561 24 Třebovice