| VÝROBNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

SLUŽBY

Vyrábíme a prodáváme asfaltové směsi té nejvyšší kvality a to vše dle požadavků našich zákazníků. Všechny vyráběné směsi splňují požadavky platných norem, především řady ČSN EN 13 108. Na obalovně je zaveden a dodržován systém řízení výroby a systém managmentu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. Několik našich výrobků schválilo Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Neustále pracujeme na kvalitě a zlepšování vyráběných směsí za podpory akreditované laboratoře VIAKONTROL, spol. s r.o. Při uzavření rámcové kupní smlouvy poskytujeme odběratelům množstevní slevy. Prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, schvalovací doložky od ŘSD k výrobkům a aktuálně platný prodejní ceník rádi zašleme na vyžádání.

Seznam výrobků (PDF)

ACO 11 +
50/70
ACO 11 +
PMB 45/80-60
ACO 11 S
PMB 45/80-60
SMA 11 S
50/70
SMA 11 S
PMB 45/80-60
ACL 16 +
50/70
ACL 16 S
50/70
ACL 16 S
PMB 25/55-65
ACL 22 S
PMB 25/55-65
ACP 16 +
50/70
ACP 22 +
50/70
ACP 22 S
50/70
ACL 16 +
50/70
ACP 16 +
50/70
ACP 22 +
50/70
ACO 8
50/70
ACO 11 S
50/70
ACL 22 S
50/70
ACP 16 S
PMB 25/55-65
ACL 16 S
PMB 25/55-60
ACL 22 S
PMB 25/55-60
ACP 16 S
PMB 25/55-60
ACO 16 +
50/70
ACL 16 +
CRmB 25/55-60
ACO 11 +
PMB 45/80-55
AKO 16
50/70
AS. Kostra
50/70
ACL 22 S
CRmB 25/75-55
ACL 22 +
50/70
ACO 11 S
CRmB 25/55-60
VMT 22
PMB 10/40 - 65